Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36
PRONATAL Repro, češka IVF klinika

Prof. dr Sanja Sibinčić imenovana je za koordinatora za seksualno i reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj.

Prof. dr Sanja Sibinčić, specijalista ginekologije i akušerstva, imenovana je za koordinatora za seksualno i reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj.

Zadatak koordinatora je da u ime Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske sarađuje sa zdravstvenim ustanovama Republike Srpske, međunarodnim organizacijama, stručnim udruženjima i naučnim ustanovama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, da prati stanje u ovoj oblasti, da izvještava Ministarstvo o stručnim, naučnim i organizacionim problemima iz ove oblasti i daje prijedlog mjera koje će se preduzeti s ciljem unapređenja ove oblasti.

Prof. Sibinčić je obavila prve postupke vantjelesne oplodnje u Republici Srpskoj 2003. godine, osnovala prvi centar za vantjelesnu oplodnju u Republici Srpskoj „Medico-S“, prva u državi odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti humane reprodukcije, kao autor i koautor objavila osam knjiga i 27 radova iz oblasti humane reprodukcije. Vanredni je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci i predavač na mnogim međunarodnim i regionalnim skupovima iz oblasti humane reprodukcije. Dobitnica je mnogih nagrada, među kojim i one za unapređenje zdravstva grada Banjaluka i Hipokratove nagrade za životno djelo.

 

 

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

bebe-slika-sajt-veca


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/udruzen2/public_html/templates/bebe2/html/modules.php on line 36
Design by Ž