Još jedan uspješan projekat

U prostorijama gradske uprave su potpisani ugovori za sredstva iz Budžeta grada Trebinja za ovu godinu namjenjena za projekte aktivnosti u zajednici.

Na javnom pozivu za dodjelu sredstava iz granta Projektima aktivnosti u zajednici (PAZ), koji je raspisala Opština Trebinje, projekat pod nazivom „MOJA BEBA“ Udruženja „BEBE“ je pozitivno ocijenjen.

Kroz projekat „MOJA BEBA“ će se prvenstveno realizovati aktivnosti usmjerene na rješavanje problema bračnog steriliteta. Iako je problem steriliteta sve prisutniji, ujedno raste i broj medicinskih procedura koje otklanjaju taj zdravstveni problem i otvaraju put za dobijanje zdravog potomstva. Aktivnosti projekta će prvenstveno biti usmjerene na socijalno najugroženije parove, članove Udruženja porodica sa problemom steriliteta „Bebe“.Ako se uzme u obzir da Udruženje porodica sa problemom steriliteta „Bebe“ broji 120 članova, od čega 53 para gdje je jedan partner zaposlen, i 8 porodica u kojima nijedan partner nije zaposlen, onda se vidi potreba da jedan ovakav projekat kroz direktnu pomoć u finansiranju putnih troškova i nabavci lijekova pomogne svojim najugroženijim članovima.

Aktivnosti projekta „Moja beba“ su usmjerene na pomoć za stvaranje funkcionalne porodice i to na njenom biološkom nivou, one porodice koja odgovara razvojnim potrebama svojih članova i daje podršku u svim fazama porodičnog razvojnog ciklusa.

Ovaj projekat se bavi pružanjem pomoći socijalno ugroženim porodicama, koje se bore sa problemom steriliteta, odnosno zadovoljavanjem socijalnih potreba porodica sa problemom u ostvarivanju funkcija, tako da je cilj projekta u skladu sa 5-tim strateškim ciljem Strategije razvoja socijalne zaštite u opštini Trebinje 2011. – 2016.

Korist  za korisnike u projektu je direktna. Parovi koje komisija odabere dobili bi direktnu finansijsku pomoć za prevoz radi odlaska na tretman, kao i nabavku neophodnih lijekova koji stimulišu vantjelesnu oplodnju u smislu proizvodnje jajnih ćelija. Pomoć koja bi se dodijelila kroz projekat ne bi u cjelosti riješila problem svih porodica sa problemom steriliteta, pa čak ni onih koje bi dobile direktnu finansijsku pomoć, ali bi dijelom ublažila nedostatak finansijskih sredstava kod ovih porodica, koje se podvrgavaju vantjelesnoj oplodnji više puta, a socijalno su ugrožene. Korist bi imalo i Udruženje razvijanjem kapaciteta i jačanjem saradnje sa bolničkim ustanovama, Domom zdravlja… Osnovni cilj projekta je poboljšanje materijalnog položaja socijalno najugroženijih članova (parova), uz omogućavanje što većem broju bračnih parova odlazak na tretman, kao i pripremu za isti, kroz nabavku neophodnih lijekova. Jedan od ciljeva je podrška stručnjaka i edukacija parova sa problemom steriliteta. Pod cilj je jačanje kapaciteta i resursa Udruženja. Direktni korisnici su 30 porodica sa problemom steriliteta, koje su socijalno najugroženije.

Posljednje vijesti

https://udruzenjebebe.com/pronatal-repro-u-trebinju/
Pronatal Repro u Trebinju

IVF klinika Pronatal Repro České Budějovice u saradnji sa Udruženjem BEBE Trebinje organizuju besplatne konsultacije sa parovima koji imaju problem