Udruženje porodica sa problemom steriliteta "Bebe" Trebinje

Ako nema beba - nema ni hercegovine

Ko smo mi?

Udruženje je humanitarna, nestranačka, nevladina, neprofitabilna organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja porodice sa problemom steriliteta, stručne radnike i druge zainteresovane osobe i institucije radi njihovog angažovanja u riješavanju svih problema porodica sa problemom steriliteta.

Udruženje porodica sa problemom steriliteta „Bebe“, koje djeluje na području Istočne Hercegovine, osnovano je 25. marta 2010. godine u Trebinju.

Glavni cilj osnivanja ovog udruženja bio je pomoć parovima sa problemom steriliteta da lakše dođu do potomstva. Iako je na početku djelovanja Udruženje „Bebe“ okupljalo samo četiri bračna para, broj članova rastao je iz godine u godinu, jer su parovi, sa željom da riješe svoj problem, sve otvorenije pristupali Udruženju.

Najveći uspjeh svakako je ostvarenje primarnog zacrtanog cilja o čemu dovoljno govori činjenica da je za to vrijeme u okviru Udruženja rođeno 146 beba.

Snezana Misita

SNEŽANA MISITA, predsjednik

Zeljka Ateljevic, Udruzenje Bebe

ŽELJKA ATELJEVIĆ, član UO

Glavni ciljevi udruženja

01.

— uzajamna podrška porodica i stručnjaka

02.

— materijalna podrška porodicama sa problemom steriliteta

03.

— prikupljanje materijalnih sredstava za lijekove i liječenje

04.

— oslobađanje troškova liječenja i labaratorijskih analiza

05.

— refundiranje troškova liječenja

06.

— oslobađanje plaćanja kamate na kredit namijenjen za VTO

07.

— psihološka priprema i pomoć parovima

Osnovni zadaci udruženja

01.

— Evidencija

Vodi evidenciju o porodicama sa problemom steriliteta, prati, analizira i proučava pitanja i probleme porodica sa problemom steriliteta. Stručno ih obrađuje i prezentira ih široj javnosti radi obezbeđenja opšte društvene podrške njihovom rješavanju.

02.

— Propaganda i informisanje

Podstiče i pomaže propagandu, informativnu, stručnu i naučnu djelatnost u oblasti liječenja steriliteta

03.

— Edukacija

Razvija raznovrsne oblike saradnje, informisanje i edukovanje porodica sa problemom steriliteta.

04.

— refundiranje troškova liječenja

Razvija saradnju sa drugim ustanovama, udruženjima, nevladinim i vladinim humanitarnim organizacijama sa ciljem rješavanja problema i zadovoljavanja potreba porodica sa problemom steriliteta.

05.

— Briga i zaštita

Preuzima i provodi druge mjere i akcije kojima doprinosi unapređenju društvene brige i zaštite porodica sa problemom steriliteta.

Naši Partneri