Normalizacija rada u ZU “Medico-S”

Medico S Udruzenje Bebe

Nakon ublažavanja mjera predostrožnosti, ZU „Medico-S“ počinje sa pripremama pacijenata za postupke liječenja neplodnosti i vantjelesne oplodnje. Kao centar koji je u potpunosti posvećen zdravlju svojih pacijenata, Medico-S će nastaviti sa pružanjem maksimalnog kvaliteta svojih usluga uz poštovanje svih mjera prevencije koje su propisane od strane republičkih institiucija i Evropske asocijacije za humanu reprodukciju, koja je izdala i detaljne smjernice za postupke vantjelesne oplodnje u okolnostima pandemije Covid-19.

U početnoj fazi vraćanja na uobičajeni režim rada, ZU „Medico-S“, će prednost dati pacijentima koji su bili planirani za postupak vantjelesne oplodnje u drugoj polovini marta. Zatim, slijede pripreme pacijenata koji su bili planirani za postupke u aprilu, i potom maju mjesecu.

Svi pacijenti koju si bili planirani za postupke vantjelesne oplodnje u proteklom periodu, biće kontaktirani od strane osoblja klinike Medico-S, radi dogovora o daljem nastavku liječenja.

U prvoj fazi uspostave rada prioritet dajemo pacijentima poodmakle reproduktivne životne dobi, potom svim vrstama liječenja iz oblasti onkofertiliteta, pacijenticama sa umjerenom rezervom jajnika i teškim oblicima muškog steriliteta.

Medico-S će primjenjivati individulan pristup u radu sa pacijentima uz maksimalno korišćenje informacionih tehnologija i telemedicine u svim koracima liječenja koji ne zahtijevaju fizičku prisutnost pacijenta. To znači da ćemo primjenjivati praksu telefonskih, odnosno online konusltacija, te što ne zahtjeva fizičku prisutnost pacijenta nastojati da organizujemo na ovaj način.

Oba partnera prolaze trijažni postupak dvije sedmice prije početka liječenja, koji podrazumjeva popunjavanje upitnika za koji vas molimo da mu pristupite odgovorno i dajete tačne i pouzdane informacije.

Takođe, svi pacijenti koji nakon obrade ulaze u postupak popunjavaju trijažni upitnik te moraju imati prethodno navedenu popunjenu anketu na Covid-19 od svog porodičnog ljekara.

Samo pacijenti bez simptoma bolesti Covid-19 mogu započeti postupak vantjelesne oplodnje.  Pacijenti kod kojih se sumnja na COVID-19 infekciju ili su bili u kontaktu sa oboljelom osobom moraju uraditi RT-PCR test (i/ili serološki test) prije započinjanja postupka, a pacijenti sa pozitivnim testom na SARS-CoV-2 ne mogu pristupiti postupku vantjelesne oplodnje do potpunog ozdravljenja.

Kontakt:

Koordinator za IVF: +387 66 480 518

Klinika: +387 51 232 100| 232 102| 217 100|

E-mail: [email protected]

FB: @ZdravstvenaUstanovaMedicoS

IG: @klinika_medicos

Posljednje vijesti

https://udruzenjebebe.com/pronatal-repro-u-trebinju/
Pronatal Repro u Trebinju

IVF klinika Pronatal Repro České Budějovice u saradnji sa Udruženjem BEBE Trebinje organizuju besplatne konsultacije sa parovima koji imaju problem