Program malih grantova “Budi promjena”

PROGRAM MALIH GRANTOVA “BUDI PROMJENA!”

PROGRAMSKA OBLAST “ZAGOVARAČKE INICIJATIVE”

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske realizuje program malih grantova “Budi promjena!”.

Program malih grantova (PMG) je namijenjen jačanju aktivnog građanskog učešća i uključenju pojedinaca i grupa u društvene promjene u zajednicama u kojima žive, kao i za osposobljavanje organizacija civilnog društva (OCD) sa posebnim naglaskom na organizacije u zajednici koje će svojim znanjem i vještinama na najbolji način predstaviti svoju ciljnu grupaciju i članstvo, kao i zastupati njihove interese i zagovarati pozitivne promjene u njihovu korist.

Projekat Udruženja “BEBE” pod nazivom “Borba protiv steriliteta” je pozitivno ocijenjen i odabran za dodjelu granta.

Prilikom pripremanja predloženog projekta došli smo do sledećih činjenica:

– Porodice koje imaju problem sa sterilitetom još uvijek smatraju da to predstavlja svojevrsnu društvenu sramotu te rijetko izlaze u javnost sa svojim problemima;

– Porodice sa ovim problemom ne znaju koji su to načini liječenja steriliteta te ne znaju kojim institucijama i ustanovama mogu da se obrate za pomoć;

Navedene činjenice su bile vodilje prilikom kreiranja projekta i prilikom razumjevanja problema porodica sa steriliteom, ali i mogućnosti njihovog rješenja na području Istočne Hercegovine. Porodice okupljene oko udruženja „BEBE“ su jasno iznijele svoj stav kroz skupove koje je Udruženje organizovalo rekavši da osobe sa ovom vrstom problema često to shvataju kao „taboo“ temu te upravo zbog toga ne pristupaju tome kao problemu koji se liječi i rješava nego se „prepuštaju vremenu“ čekajući da se problem sam od sebe riješi što se vrlo rijetko dešava.

Rast broja članova Udruženja je svakodnevan. Smatramo da je broj osoba sa ovim problem i veći, ali dobar dio njih nije u stanju da prizna da se suočava sa ovim problemom te to ostaje unutar porodice pa Udruženje nema mogućnosti da dođe do valjanih podataka.

Neliječnje steriliteta je u tijesnoj vezi sa needukovanošću članova ovakvih porodica te u nepostojanju adekvatnog protoka informacija. Na cijelom ciljnom području Istočne Hercegovine (Nevesinje, Gacko, Bileća, Berkovići, Trebinje, Ljubinje) ne postoje razvijeni kapaciteti institucija da se pozabave ovakvom problematikom, odnosno još uvijek ne postoji zadovoljavajuća angažovanost šire društvene zajednice na rješenju ove problematike.

Osnovni cilj projekta je da se podizanjem svijesti o problemu steriliteta unaprijedi proces podmlađivanja lokalne zajednice.

Podciljevi projekta su:

1. Provođenje kampanje u cilju senzibilizacije lokalnog stanovništva o potrebi sveukupne borbe protiv steriliteta

2. Razvoj kapaciteta lica sa sterilitetom za organizovan nastup u procesu smanjenja neplodnosti u društvu

U sklopu projekta “Borba protiv steriliteta”održati ćemo javne tribine u 6 opština Istočne Hercegovine (Nevesinje, Gacko, Bileća, Berkovići, Trebinje, Ljubinje). Javne tribine će se koristiti za informisanje građana uopšte, ali i kako bi razumjeli koje mogućnosti postoje u Udruženju „Bebe“ i kako sami članovi udruženja sami mogu da, zarad vlastitih potreba, poboljšaju sveukupni ambijent u cilju daljeg angažovanja na borbi protiv sterilnosti. Javne tribine obezbjeđuju edukaciju, ali i direktan susret sa pojedincima pripadnicima različitih skupina kroz kojih se živo prenosi informacija i čuje mišljenje.

Članovi i ljudi koji žele da prisustvuju javnim tribinama biće blagovremeno obavješteni o datumu i mjestu održavanja javne tribine u njihovoj opštini.

U sarajevskom hotelu Holywood, 27. i 28. novembra, održane su radionice na kojima su prisustvovali predstavnici organizacija i udruženja kojima su dodijeljeni grantovi. Radionice se imale za cilj međusobno upoznavanje i predstavljanje projekata koji će biti finansirani. Drugog dana je održana svečana dodjela čekova.

Posljednje vijesti

https://udruzenjebebe.com/pronatal-repro-u-trebinju/
Pronatal Repro u Trebinju

IVF klinika Pronatal Repro České Budějovice u saradnji sa Udruženjem BEBE Trebinje organizuju besplatne konsultacije sa parovima koji imaju problem