Projekti aktivnosti u zajednici

Na javnom pozivu za dodjelu sredstava iz granta Projektima aktivnosti u zajednici (PAZ), koji je raspisao Grad Trebinje, projekat pod nazivom „Za bebe u siromašnim porodicama” Udruženja „BEBE“ je pozitivno ocijenjen za dodjelu granta u iznosu od 3.858,00 KM.

Ovaj projekat se bavi pružanjem pomoći socijalno ugroženim porodicama, koje se bore sa problemom steriliteta, odnosno zadovoljavanjem socijalnih potreba porodica sa problemom u ostvarivanju funkcija, tako da je cilj projekta u skladu sa 5-tim strateškim ciljem Strategije razvoja socijalne zaštite u opštini Trebinje 2011.- 2016.

Opšti cilj projekta je omogućavanje siromašnim bračnim parovima odlazak na vantjelesnu oplodnju i da se ostvare kao roditelji, kao i stimulacija-nada drugim parovima koji žive u strahu i određenoj zatvorenosti da uvijek postoji nada dok god je biološki sat prisutan.

Jedan od ciljeva je i podrška stručnjaka i edukacija porodica, kao i rehabilitacija i habitacija i dr. Psihološka priprema i pomoć parovima u liječenju steriliteta i odlazak na VTO. Kroz seminare i posjete klinikama koje se bave problematikom steriliteta i VTO dokazati ćemo da je sterilitet izliječiv u 80% slučajeva i da većidio nas može doći do potomstva.

Neplodnost nije rijetka pojava. Oko 50% svih slučajeva bračne neplodnosti, vantjelesna oplodnja je jedini prihvatljiv metod liječenja Medicinski tretman vantjelesne oplodnje, kao način dobijanja potomstva, pokazao se kao veoma uspješna, ali istovremeno skupa metoda. Tretman za jedan par košta od 2.500 do 5.000KM i više. Zdravstveno osiguranje finansira prva dva pokušaja vantjelesne oplodnje, ali statistika kaže da se najbolji rezultati postižu tek nakon trećeg pokušaja.

Bračni parovi nastoje na razne načine (štednja, krediti), obezbijediti sredstva za naredne tretmane. Ovo ponavljanje pokušaja finansijski iscrpljuje porodice, čak i one gdje su oba partnera zaposlena, a posebno one gdje radi jedan partner ili čak oba partnera. Ovakvo finansijsko iscrpljivanje dovodi porodicu na rub egzistencije, ili čak od odluke da odustanu od daljnjih pokušaja vantjelesne oplodnje.

Ovim projektom bi se omogućila šansa za kupovinu određenih injekcija koji stimulišu vantjelesnu oplodnju u  smislu proizvodnje jajnih ćelija.

Posljednje vijesti

https://udruzenjebebe.com/pronatal-repro-u-trebinju/
Pronatal Repro u Trebinju

IVF klinika Pronatal Repro České Budějovice u saradnji sa Udruženjem BEBE Trebinje organizuju besplatne konsultacije sa parovima koji imaju problem