Zašto matične ćelije?

Maticne celije

MATIČNE ĆELIJE: JEDAN OD DAROVA PRIRODE

Matične ćelije imaju zapanjujuće neverovatnu sposobnost stvaranja različitih vrsta tkiva prilikom svoje diobe i razvoja. Sa ovom svojom sposobnošću, matične ćelije igraju suštinski bitnu ulogu u samom toku razvoja bebe i veoma su značajne u oporavku oštećenih ili ostarjelih tkiva u kasnijim fazama života. Ova njihova moć proizvođenja različitih vrsta specijalizovanih ćelija čini ih tako jedinstvenim i moćnim u terapijskoj primjeni u medicini. Otkriće matičnih ćelija je jedno od najviših dostignuća savremene medicine.

ZAŠTO MATIČNE ĆELIJE?

Matične ćelije se mogu razviti u veliki broj tkiva u našem tijelu.
Matične ćelije mogu da se koriste za regeneraciju oštećenih tkiva u našem tijelu.
Matične ćelije se već koriste u liječenju mnogih bolesti: leukemija, metabolički poremećaj, poremećaj imunog sistema, itd.
Naši naučnici iz Cryo-Save-a pretvorili su matične ćelije iz pupčane vrpce i iz krvi pupčane vrpce u mnoga tkiva kao što su: jetra, pankreas, nervna tkiva, kičma, hrskavica i drugo.
Mi očekujemo u budućnosti da će se terapije matičnim ćelijama brzo razvijati.
Postoji vjerovatnoća da se matičnim ćelijama Vašeg djeteta, liječe i njihovi srodnici kao što su braća i sestre.

ZAŠTO PUPČANA VRPCA?

Fizička veza između majke i bebe u trudnoći (pupčaqna vrpca) je bogat izvor matičnih ćelija koje se nazivaju “Masenchymal” matične ćelije (MSC).
MSC se koriste za nastajanje kičme, hrskavice, nervnog tkiva, pankreasa, jetre, itd.
MSC imaju mogućnost da pomognu u regeneraciji oštećenih organa i često se nalaze u oštećenim tkivima.
MSC se koristi u liječenju mnogih bolesti kao što su srčani problemi, bolesti crijeva, kičme, hrskavice, oštećenja imunog sistema, itd.
Uzimanje uzorka pupčane vrpce je potpuno bezbolan i bezopasan proces kako za majku tako i za bebu.
Kod Cryo-Save je do sada sačuvano više pupčanih vrpci nego bilo gdje drugo na svijetu.
Na porođaju je jedinstvena prilika da uzmete i sačuvate uzorak pupčane vrpce Vašeg djeteta.

ZAŠTO KRV IZ PUPČANE VRPCE?

Krv koja se nalazi u pupčanoj vrpci je takođe jako bogata matičnim ćelijama.
Matičnim ćelijama izdvojenim iz krvi iz pupčane vrpce do sada je tretirano više od 20 000 ljudi širom svijeta sa raznim bolestima krvi.
Matične ćelije izdvojene iz krvi iz pupčane vrpce koriste se za liječenje cerebralne paralize, imunog sistema i svakodnevno ima napretka u liječenju mnogih drugih bolesti što dokazuju kliničke studije svake godine.
Uzimanje uzorka krvi iz pupčane vrpce je potpuno bezopasno i bezbolno, traje manje od tri minuta i nema nikakvog rizika ni za majku ni za dijete.
Na porođaju je jedinstvena prilika da uzmete i sačuvate uzorak pupčane vrpce Vašeg djeteta.

Povezane vijesti

Azoospermija
Azoospermija

Broj spermatozoida, normalno u mililitru, kreće se iznad 60 miliona. Shodno broju spermatozoida utvrđuju se sledeći termini: 60 -120 miliona

Impotencija
Impotencija (Erektilna disfunkcija)

Prema definiciji evropske urološke asocijacije (EAU), erektilna disfunkcija (ED) kod muškaraca predstavlja trajnu nemogućnost postizanja i održanja erekcije dovoljne da obezbedi zadovoljavajuću seksualnu aktivnost.

In vitro
Višeplodna trudnoća

Istovremeni razvoj više od jednog ploda u materici žene naziva se višeplodnom ili višestrukom trudnoćom. Materica žene je podešena za razvoj jednog ploda, pa