Najnovije informacije o liječenju u Pronatalovim klinikama u Češkoj

pronatal_SH_banner_768x275-2

Najnovije informacije o liječenju u Pronatalovim klinikama u Češkoj

Svim pacijentima sa prostora bivše Jugoslavije koji lečenje planiraju u Češkoj Republici omogućen je ulazak u zemlju, ali pod različitim uslovima.

Pacijentima koji dolaze iz zemalja članica EUHrvatske i Slovenije, ulazak u zemlju se odvija bez ograničenja. 

Državljani Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine moraju da se testiraju u Češkoj Republici.

Građani Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine moraju da  PCR test urade u Češkoj, po ulasku u zemlju, budući da tamošnje vlasti ne uvažavaju testove koji su rađeni u navedenim zemljama. Pacijenti koji putuju na lečenje potrebno je da se po ulasku na teritoriju Češke telefonom, ili na drugi način jave u nadležnu, oblasnu higijensku stanicu prema mestu prebivališta ili prijavljenog boravka, te da se podvrgnu RT-PCR testu na prisustvo SARS CoV-2. Sve dok ne budu podneli rezultat testa oblasnoj stanici higijene, važi zabrana kretanja na teritoriji Češke.

Cena testa u Češkoj Republici

  • Cena PCR testa na Covid – 19 iznosi oko 65 evra, a rezultati se čekaju 24 časa
  • Takođe, moguće je uraditi brzi test koji je gotov za 3 časa, po ceni od 280 evra

Uverenje o razlogu putovanja

Državljani zemalja, koje su crvenoj zoni (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) moraju posedovati i uverenje o razlogu putovanja, što je u ovom slučaju potvrda o lečenju u Pronatalovim centrima koju pacijenti koji imaju zakazanu proceduru dobijaju putem maila.

Klinika je u obavezi  da u roku od 72 časa svakog pacijenta prijavi regionalnom higijenskom centru.

pronatal SH banner 768x275 2

Izvor:  pronatal.cz

Posljednje vijesti

https://udruzenjebebe.com/pronatal-repro-u-trebinju/
Pronatal Repro u Trebinju

IVF klinika Pronatal Repro České Budějovice u saradnji sa Udruženjem BEBE Trebinje organizuju besplatne konsultacije sa parovima koji imaju problem