Retrofleksirana uklještenja gravidna materica

Retrofleksirana uklještenja gravidna materica

Retrofleksirana gravidna materica predstavlja komplikaciju retrofleksirane materice u trudnoći. Kod retrofleksije telo materice je savijeno u istmičnom delu unazad u odnosu na grlić, sa kojim gradi manje ili više izražen oštar ugao. Tu je dakle dno okrenuto unazad, a usminski deo zadržava normalan položaj ili je okrenut naniže paralelno osovini vagine.

Uzrok nastanka

Ova komplikacija može da nastane kod gravidne retrovertirane materice, koja zbog ispupčenog promontorijuma i istaknutih i oštrih lučnih linija ne može spontano da pređe iz male karlice u trbušnu duplju pri kraju trećeg meseca graviditeta.

Drugi važan razlog za nastajanje ove komplikacije mogu biti srasline između zadnjeg zida materice i rektuma, koje ne dozvoljavaju podizanje gravidne materice.

Klinička slika

Pošto ne može da napusti malu karlicu materica je u potpunosti ispuni pri kraju trećeg meseca, nastavlja da raste i sve više trpi pritisak zidova karlice. Trudnica pri tome oseća jake bolove, a može doći i do spontanog pobačaja. Ako ne dođe do spontanog prekida trudnoće a trudnica se ne javi lekaru, mogu nastati ozbiljne komplikacije koje se ispoljavaju opstipacijom (zatvor) i dizuričnim tegobama (bol pri mokrenju). Uvećan i prema simfizi okrenut grlić vrši pritisak na uretru i dovodi do edema periuretralnog tkiva. Otečena uretra se zatvara, što izaziva retenciju mokraće i prepunjenost bešike, čije se dno postepeno penje prema pupku. Uskoro i pored retencije nastupa nevoljno otkapanje mokraće, tj.stanje nazvano išiurija paradoksa (ischiuria paradoxa). Ako se trudnici ne pomogne, u to vreme može doći do rupture mokraćne bešike i izliva mokraće u trbušnu duplju i nastajanje po život opasnog peritonitisa.

Liječenje

U ovom slučaju neophodna je hitna intervencija. Najpre kateterom, ako je to moguće ispustiti mokraću. Ako nije, bešiku isprazniti punkcijom, iglom odmah iznad simfize. Posle toga treba pokušati podizanje materice iz male karlice u trbušnu duplju. Ako ne postoje srasline između zadnjeg zida materice i rektuma to se lako izvodi pritiskom preko zadnjeg forniksa vagine. Ako ovaj manevar ne uspe pokušava se ekarterima i zupčastim kleštima dok je trudnica u koleno – lakatnom položaju. Na kraju ako ništa prethodno pomenuto ne daje rezultat, korekcija položaja materice se vrši operativnim putem otvaranjem trbuha žene i presecanjem sraslina. Ukoliko žena ne pristaje na operaciju a korekcija položaja se ne može drukčije izvršiti u interesu trudnice mora se pribeći prekidu trudnoće.

Povezane vijesti

Impotencija
Impotencija (Erektilna disfunkcija)

Prema definiciji evropske urološke asocijacije (EAU), erektilna disfunkcija (ED) kod muškaraca predstavlja trajnu nemogućnost postizanja i održanja erekcije dovoljne da obezbedi zadovoljavajuću seksualnu aktivnost.

Pejronijeva bolest
Pejronijeva bolest

Pejronijeva bolest predstavlja pojavu tvrdih nodula u penisu koji dovode do otežanih i bolnih erekcija. Uzrok nastanka Po nekim istraživanjima