Vaginalna intraepitelna neoplazija

Vaginalna intraepitelna neoplazija

Vaginalna intraepitelna neoplazija – VAIN predstavlja intraepitelni stadijum raka vagine. Intraepitelni stadijum označava pojavu različitog stepena atipičnih odnosno malignih ćelija unutar epitela vagine. Nisu svi stepeni VAIN obavezno i prekanceroze: u prekanceroze ubrajamo samo tešku displaziju i CIS (promene označene s VAIN 3). 

Učestalost vaginalne intraepitelne neoplazije nije poznata, s obzirom da je izolovana vaginalna prekanceroza izuzetno retka pojava. Displazije vagine se najčešće javljaju zajedno ili u sklopu već postojećih premalignih lezija vulve i vrata materice.

Uzrok nastanka

Rizični faktori za nastanak VAIN su slični kao i za cervikalnu intraepitelnu neoplaziju: rano stupanje u seksualne odnose, promiskuitet, oslabljen imuni sistem, visokorizična HPV ( humani papiloma virus) infekcija, druge seksualno transmisive bolesti, pušenje.

Klinička slika

Razlikuju se 3 vrste vaginalnih intraepitelnih neoplazija (VAIN):

  • VAIN 1 – Laka displazija: promene na ćelijama u smislu diskeratoze ili atipije: odstupanja od normalnog izgleda ćelije koja se zbirno mogu prikazati kao nejednakost u obliku i veličini ne samo ćelija već i njihovih jezgara, poremećaju sazrevanja i odnosa citoplazma/jezgra, različitoj količini i kvaliteti hromatina, izgledu i broju nukleolusa, prisustvu mitoza, kao i načinu orijentacije jezgara. Ovakve promene prisutne su samo u donjoj trećini epitela.
  • VAIN 2 – Umerena displazija: opisane promene na ćelijama prisutne su u donje dve trećine epitela, a sazrevanje epitela je izraženo najviše u gornjoj 1/3 epitela i
  • VAIN 3 – Teška displazija: obuhvata tešku displaziju, karcinom in situ, kao i atipične kondilomatozne promene. Kod ovog tipa VAIN nezrele displastične ćelije se nalaze u više od dve trećine debljine epitela.
  • VAIN 3 je predstadijum raka vagine.

Simptomi VAIN obično nedostaju ili su nekarakteristični i obuhvataju pojačani iscedak sukrvičavog izgleda, sa ili bez neprijatnog mirisa.
Sumnjive promene na vagini otkrivaju se prilikom ginekološkog pregleda obično kao crvene ili bele mrlje: ulkusi (čir ili ranica) izdignutih ivica ili u ravni sluznice, ili u vidu bradavičastih promena. Najčešća lokalizacija ovih promena je gornja trećina zadnjeg zida vagine.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja u okviru redovnih ginekoloških pregleda. U dijagnostici se koristi citologija, kolposkopija, biopsija i histološki pregled.

Lečenje

Kod mlađih bolesnica i lezija tipa VAIN 1 i VAIN 2 lečenje je konzervativnog tipa: medikamentozno lečenje lokalne infekcije i praćenje promena. Ukoliko promene perzistiraju duže od 6 meseci, virugenog su ili progresivnog karaktera (progresija u VAIN 3), ili ako su promera većeg od 2 cm preporučuje se ekscizija prekancerozne lezije do u zdravo tkivo. Multicentrične promene mogu se lečiti lokalno citostatski (5-fluorouracil), s interferonom ili CO2 – laserskom vaporizacijom. Kod recidiva se radi parcijalna ili totalna kolpektomija (odstranjenje vagine), a kod istovremenog javljanja CIN potrebno je razmisliti o histerektomiji (odstranjenju materice).

Povezane vijesti

PRP RESTIMULACIJA JAJNIKA
PRP RESTIMULACIJA JAJNIKA

PRP restimulacija ovarijuma, odnosno OBNOVA JAJNIKA UZ POMOĆ KRVNE PLAZME pacijenta, nova je metoda u lečenju steriliteta koja je privukla pažnju naučnika

Ulcus vulvae acutum
Ulcus vulvae acutum

Ulcus vulvae acutum predstavlja akutno ulcerozno oboljenje koje zahvatamale i velike usne, nedovoljno poznate etiopatogeneze, koje se pretežno javlja kod