Torzija materice

Torzija materice

Pod dejstvom raznih patoloških činilaca, može se desiti da se normalna statika unutrašnjih polnih organa žene promeni, odnosno da pojedini polni organi pod dejstvom izvesnih faktora pređu iz normalnog u patološki položaj. 

Fiziološki položaj materice

Materica se, kao najveći polni organ, nalazi u sredini male karlice ispod terminalne, iznad interspinalne linije, ispred rektuma, a iza mokraćne bešike. Za opisivanje njenog položaja neophodno je odrediti sledeće:

  • POSITIO ili stav označava gde se uterus u celini nalazi u maloj karlici. Normalno se nalazi u osovini karlice, dno materice je u visini terminalne, a grlić u visini interspinalne linije.
  • VERSIO podrazumeva nagib cele materice prema vagini. Naime, njena uzdužna osovina (tela i grlića) sa osovinom vagine stvara prav ugao. Ovaj položaj materice naziva se anteverzija materice – anteversio uteri.
  • FLEXIO podrazumeva savijanje (pregibanje) tela materice prema grliću pri čemu se stvara ugao od preko 90-do 100°. Ovaj položaj materice se naziva antefleksija materice – anteflexio uteri. Prema tome, fiziološki položaj materice je umerena anteverzija i antefleksija.

Promenu položaja materice mogu izazvati brojni faktori. Najčešće se dele na fiziološke (trudnoća i prepunjenost unutrašnjih organa) i patološke (tumori, eksudati, adhezije).  Promena položaja materice može biti u nivou horizontalne i vertikalne ravni. U nivou horizontalne ravni može doći do raznih varijacija u smislu ante-, retro-, latero- pozicije kako verzije tako i fleksije. Sa druge strane pomeranje u nivou vertikalne ravni, može biti u smislu podizanja – elevacije ili spuštanja- spad ili ispadanje materice. Takođe oko vertikalne osovine može doći do okretanja koje može biti uvrtanje – torzija ili obrtanje-rotacija, a ako se unutrašnja strana materice izvrne upolje to je izvrtanje – inverzija materice.   Kod torzije, materica je uvijena više od 45° (najčešće 60-120°) oko svoje duže osovine i najčešće nastaje u toku trudnoće.

Uzrok nastanka

Najčešće je uzrok nastanka nejasan, dovodi se u vezu sa abnormalnom fetalnom prezentacijom, postojanjem lejomioima, anomalijama Mülerovih kanala, velikim tumorima jajnika, nastankom strukturakne slabosti materice nakon carskog reza, kongenitalnim strukturalnim slabostima materice i dr.

Klinička slika

Nekada torzija uterusa može biti asimptomatska, a nekada se javlja bol u abdomenu, gastrointestinalni simptomi ili poremećaji mokrenja. Nažalost, simptomi su uglavnom nespecifični i mogu da nalikuju na brojna druga stanja. Gastrointestinalni simptomi uključuju mučninu, povraćanje, proliv, distenziju abdomena. Simptomi vezani za urinarni trakt mogu biti učestalo mokrenje, nokturija (noćno mokrenje), oligurija (smannjeno izlučivanje mokraće), hematurija (krv u mokraći). Od ostalih simptoma mogu se javiti vaginalno krvarenje i kontrakcije uterusa.

Dijagnoza

Dijagnoza torzije materice se postavlja na osnovu iscrpne anamneze, kliničkih simptoma i ginekološkog pregleda.

Liječenje

Neophodno je vraćanje materice u fiziološki položaj hirurškim putem. U zavisnosti od stepena trudnoće i stepena torzije, kao mogućih komplikacija, odlučuje se o prekidu trudnoće.

Povezane vijesti

Inseminacija
Inseminacija

ARTEFICIJALNA INSEMINACIJA – AIH Inseminacija podrazumeva proces arteficijalnog unošenja semena muškarca (ispranih i kapacitiranih – aktiviranih spermatozoida) u genitalni trakt

Maticne celije
Zašto matične ćelije?

MATIČNE ĆELIJE: JEDAN OD DAROVA PRIRODE Matične ćelije imaju zapanjujuće neverovatnu sposobnost stvaranja različitih vrsta tkiva prilikom svoje diobe i