PRP RESTIMULACIJA JAJNIKA

PRP RESTIMULACIJA JAJNIKA

PRP restimulacija ovarijuma, odnosno OBNOVA JAJNIKA UZ POMOĆ KRVNE PLAZME pacijenta, nova je metoda u lečenju steriliteta koja je privukla pažnju naučnika i javnosti. Među njima naročito su zainteresovane pacijentkinje koje su starije od 40 godina, jer jedan od rezultata je i obnova ciklusa kod onih pacijentkinja koje su ušle u menopauzu.

Istina je međutim i da se rezultati ove metode još uvek ispituju, te da njeni tvorci još uvek nemaju pacijentkinje koje su na ovaj način ostale trudne.

Ono što je dokazano je da metoda nije štetna, pa su njenu primenu počele mnoge bolnice specijalizovane za vantelesnu oplodnju, a među njima i Specijalna bolnica “Beograd”.

Intenzivno praćenje svih svetskih metoda u oblasti reproduktivne medicine, redovno učešće na svetskim kongresima lekara naše bolnice i potpuno transparentan rad, za sve naše pacijente garant su najvišeg kvaliteta, ali i potpunih informacija. Zbog toga ovde iznosimo SVE relevantne podatke za one pacijente koji žele da i uz pomoć PRP restimulacije jajnika i materice pokušaju da povećaju svoje šanse da se ostvare kao roditelji.

Šta je PRP restimulacija (“oživljavanje”) jajnika?

PRP restimulacija odnosno “oživljavanje” jajnika je metoda koja pokazuje “plodan” potencijal. Radi se o proceduri koju je primenio tim grčkih naučnika u cilju produženja perioda plodnosti žene i posle njene menopauze, a bazira se na istoj tehnologiji koju već koriste ortopedi i estetski hirurzi kako bi regenerisali oštećene kosti, mišiće i kožu korišćenjem krvne plazme pacijenta. Naime, doktori uzimaju krv iz vene, stavljaju je u centrifugu koja iz nje fizički izdvoji molekule koji aktiviraju rast tkiva i krvnih sudova i potom tako tretiranu krv vraćaju u matericu.

Grčki naučnici smatraju da metoda doprinosi stimulaciji rasta inače “uspavanih” folikula, što dovodi do ovulacije. U teoriji to znači da žena može da ostane trudna, jer kada kod pacijetkinje počne ovulacija, jajne ćelije mogu biti uzete za veštačku oplodnju, mogu biti zamrznute za kasnije ili oplođene na “staromodan” način.

Ono što je svim stručnjacima za vantelesnu oplodnju važno je da je metoda bezbedna. U ovom trenutku niko sa sigurnošću ne tvrdi da je ova procedura uspešna, ali je pouzdano da nije štetna, pa je – dajući još jednu šansu ostvarenju trudnoće – primenjuju klinike za vantelesnu oplodnju širom sveta, pa tako i Specijalna ginekološka bolnica “Beograd”.

Da li ova procedura zaista daje rezultate?

Do danas nijedna žena nije ostala trudna nakon primene ove metode, ali tim grčkih lekara predviđa da će tokom naredne godine saznati da li ova procedura zaista dovodi do ostvarivanja zdrave trudnoće, a razloga za veru ima jer su “uspavani” jajnici ponovo počeli da funkcionišu kod njihove 40-togodišnje pacijentkinje koja je u menopauzu ušla čak pet godina ranije.

Svakako ova metoda se već pokazala efikasnom kod žena sa tankim ili oštećenim endometrijumom koji je jedan od najčešćih uzročnika (učestalih) pobačaja.

Šta je PRP, odnosno krvna plazma?

Plazma bogata trombocitima (Platelet-rich plasma, skraćeno PRP) nastaje tako što se iz uzorka krvi osobe koja se tretira izoluju faktori koji dovode do rasta – molekuli koji aktiviraju rast tkiva i krvnih sudova. Ova metoda ima široku primenu i koristi se da ubrza obnovu oštećenih kostiju i mišića, iako način na koji to radi još uvek nije sasvim jasan. Smatra se da je treman efikasan jer stimuliše regeneraciju tkiva.

Povezane vijesti

Torzija materice
Torzija materice

Pod dejstvom raznih patoloških činilaca, može se desiti da se normalna statika unutrašnjih polnih organa žene promeni, odnosno da pojedini polni organi