In Vitro Fertilizacija (IVF)

In Vitro Fertilizacija

Ovo je postupak vantjelesne oplodnje na klasičan način. Uglavnom se sprovodi kod pacijentkinja čiji partneri imaju relativno dobar nalaz spermiograma. Zašto baš dobar nalaz spermiograma? Zato što se ova metoda primjenjuje kod parova gdje postoji idiopatski sterilitet, znači kod parova koji imaju sve uredne nalaze, a ne dolazi do trudnoće, ili kod parova gdje je uzrok steriliteta okluzija ili subokluzija tuba. Ovo je postupak koji se sastoji iz 4 faze.

I faza ili faza stimulacije se provodi na klasičan način i najčešće korišćen protokol je dugi protokol kojeg još zovu i “zlatni protokol”. To je protokol kombinacije agonista sa gonadotropinima i količine hormona se doziraju prema hormonskom statusu. Suština ove terapije je da se napravi supresija hipofize u drugoj polovini prethodnog ciklusa, a da se zatim u stimulisanom ciklusu dodaju veće doze gonadotropina tj. FSH ili FSH i LH u cilju dijanja većeg broja folikula. Tokom folikulometrija terapija se odeređuje individualno i kad veći broj folikula dostigne rast od 18 mm daje se hCG i određuje vrijeme aspiracije koje je uglavnom 36-40 h po aplikaciji hCG-a.

II faza ili faza aspiracije se radi u tačno određeno vrijeme. Nakon primjene pacijenta ova intervencija se uglavnom radi sa lokalnom anestezijom ili kratkotrajnom o.i.v. anestezijom. Pod kontrolom UZ i pomoću aspiracionih igala koje se stavljaju na vaginalnu sondu precizno se ulazi u svaki folikul i vadi se folikularna tečnost koja se predaje u labaratoriju.

Embriolozi izdvajaju oocite iz folikularne tečnosti i stavljaju u posebne medijume.

III faza je faza laboratorije koja počinje već izdvajanjem oocite i traje do embrio transfera. Nakon toga se priprema spermna i tako pripremljena sperma u posebnom omjeru se dodaje u medijume u kojima se nalaze oocite zajedno sa granulozom. Nakon 4-6 h se vadi granuloza sa jajnom ćelijom i oocite se čiste od granuloze i premještaju u druge medijume. Poslije 18 h se prati prisustvo pronukleusa u jajnim ćelijama i tada se govori o oplođenim jajnim ćelijama. Kultivacija se nastavlja dalje i embrioni se mogu vratiti 2, 3 ili 5 dan od aspiracije, ako se sam dan aspiracije računa kao nulti.

IV faza je faza embrio transfera.

Odluku o danu embrio transfera donosi tim koji se bavi vantjelesnom oplodnjom, a na odluku utiče broj oplođenih embriona, njihov kvalitet, broj prethodnih pokušaja. Vraćanje tri ili više embriona povećava procenat trudnoća. ali povećava i broj multiplih trudnoća što može negativno uticati na perinatalni ishod tako da se uglavnom vraćaju dva embriona, u posebnim slučajevima tri embriona.

Embrio transfer se odvija pod kontrolom ultrazvuka i pomoću specijalnih katetera.

Ima više vrsta katetera i od karakteristika žene zavisi koji se koriste. Prilikom embrio transfera embrioni se vraćaju u šupljinu materice. Veoma je bitno da se ovaj postupak izvede oprezno i pažljivo – on je kruna cijelog postupka.

Po završenom embrio transferu pacijentica dobija suportivnu progesteronsku terapiju.

Ishod i trudnoća se određuju 11-15 dana nakon embrio transfera određivanjem BhCG u krvi ili urinu.

Povezane vijesti

Vaginitis
Vaginitis (zapaljenje vagine)

Vaginitis – colpitis – predstavlja zapaljenje vagine različitim uzročnicima. Zaštitu vagine od infekcije čini njena kiselost (pH 4,5 – 5), zahvaljujući prisustvu Doederlejnovih bacila

PRP RESTIMULACIJA JAJNIKA
PRP RESTIMULACIJA JAJNIKA

PRP restimulacija ovarijuma, odnosno OBNOVA JAJNIKA UZ POMOĆ KRVNE PLAZME pacijenta, nova je metoda u lečenju steriliteta koja je privukla pažnju naučnika

Stimulacija ovulacije
Stimulacija ovulacije

Kod pacijenata koji imaju hroničnu anovulaciju ili pacijenata sa idiopatskim sterilitetom, kao i kod pacijenata sa smanjenom fertilnošću preporučuje se