Pejronijeva bolest

Pejronijeva bolest

Pejronijeva bolest predstavlja pojavu tvrdih nodula u penisu koji dovode do otežanih i bolnih erekcija.

Uzrok nastanka

Po nekim istraživanjima se smatra da se Pejronijeva bolest razvija posle traume koja je uzrokovalakrvarenja unutar penisa. Međutim ovako se može objasniti nastanak akutne bolesti, ali nikako hroničnog, sporog progrediranja bolesti. Tako da je pravi uzrok oboljenja nepoznat.

Klinička slika

Pejronijeva bolest se karakteriše postojanjem nodula ili tvrde izrasline na jednom delu penisa. Uglavnom počinje u vidu lokalne inflamacije koja se vremenom pretvara u tvrdi ožiljak, odn. ožiljno tkivo. Promena je benigna nekanceriozna. Najčešće se promena nalazi pri korenu penisa, zbog čega nastaje iskrivljenje penisa pri erekciji u položaj na gore. Ukoliko je nodul na donjoj strani, penis se krivi na dole. Ove promene su praćene bolom ali i emocionalnim stresom što može negativno da utiče na sposobnost erekcije ili ejakulacije, a penetracija pri seksualnom odnosu je najčešće nemoguća. Ukoliko je erekcija i moguća, vrlo često je veoma bolna.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze i kliničkog pregleda.

Liječenje

Manje promene, ne dovode do navedenih simptoma, pa lečenje i nije potrebno. Neki oblici prolaze spontano. Još uvek nije utvrđena tačna terapija koja dovodi do izlečenja. Daju se vitamin E, a lokalno kortikosteroidi, verapamil, interferon alfa direktno u promenu. Hirurška terapija se primenjuje samo kod najtežih slučajeva, jer može da dovede do impotencije ili skraćenja erektilnog tkiva.

Povezane vijesti

Preeklampsija
Preeklampsija

Preeklampsija i eklampsija su komplikacije trudnoće. Kod preeklampsije postoji veoma opasno povišenje krvnog pritiska, oticanje nogu i ruku, i izlučivanje belančevina